لیست اخبار صفحه :1
مهم ترین راهبرد نیل به اهداف «برنامه‌های تحولی آموزش و پرورش»، هماهنگی درون بخشی و بین بخشی و تعامل با سایر سازمان ها و نهادهاست
طریفی حسینی در شهرستان های استان تهران:

مهم ترین راهبرد نیل به اهداف «برنامه‌های تحولی آموزش و پرورش»، هماهنگی درون بخشی و بین بخشی و تعامل با سایر سازمان ها و نهادهاست

جلسه هم اندیشی مشترک شورای معاونین آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و مدیران مناطق 21 گانه این استان، با حضور رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی به عنوان نماینده حوزه ستادی برای پیگیری مسائل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با موضوعات ساماندهی نیروی انسانی، امتحانات، بررسی وضعیت ثبت نام کتاب های درسی، انتخاب رشته تحصیلی و بررسی مسائل حقوقی و املاک، در مجتمع عصر انقلاب شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

سامانه ی گفتگوی آنلاین